Masz pytanie?
Polecamy

Informacje

Komunikat

W związku z ostatnią nowelizacją kodeksu cywilnego, dotyczącą m.in. skrócenia długości terminów przedawnienia informuję, iż dokonano zmiany terminu przedawnienia roszczeń, o którym mowa w polityce prywatności, z 10 (dziesięciu) lat na 6 (sześć) lat, zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego.

Facebook